Pages

Sunday, February 15, 2015

Mahal bagi sang musafir

Kainn pelikat bolehguna pakai jika di dobi sebersihnya

Mahal bagi sang musafir
Walaupun murah pada pandangan orang berwang.

Saat singgah di masjid.
Kebetulan ketidakcukupan kain basahan atau  pelikat untuk solat.

Antara ikhlas dan amanah?

Kekadang kita ikhlas bila terdessk.
Make your photo now! https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zentertain.photoeditor

Post a Comment