Pages

Thursday, August 23, 2012

Giant,:-) Bila Membeli barangan Elektrik atau hardware

Bila membeli baragan elektrik pastikan membayar selepas di checked dan esting oleh jurutekniknya.
Barangan dalam kotak yang berbungkus rapat tak semestinya mencukupi peralatan di dalamnya.

Terkena akan menyusahkan dan merugikan masa. Walaupun boleh diganti.
Post a Comment